Política de privadesa

LAURA TORRES MASBERNAT es compromet a protegir la vostra privadesa i desenvolupar la tecnologia que us proporcioni l’experiència més segura a la plana web. Aquesta declaració de privadesa és vàlida per a la plana web www.lauratm.com i regula la recollida i l’ús de dades.
Acceptant les polítiques de privacitat, consentiu a les pràctiques descrites en aquesta declaració.

Qui és el responsable de les dades?
L’informem que qualsevol dada personal que vostè faciliti a través d’aquest lloc web serà tractat per LAURA TORRES MASBERNAT en qualitat de responsable del tractament. LAURA TORRES MASBERNAT és el titular d’aquest lloc web, societat domiciliada a Crta. de Vila – Casa Cauba – AD200 Encamp – Andorra – Principat d´Andorra, (inscrita al Registre de Societats del Principat d’Andorra amb número de registre tributari F-051532-D / creada en virtut de la Llei X), d’ara endavant ” LAURA TORRES MASBERNAT”

Quines dades recollim?
En compliment del que requereix la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, “LQDP”), i amb els reglaments que la desenvolupen, s’informa els usuaris d’aquest lloc web que  només és recolliran les dades personals estrictament necessàries per complir amb les finalitats descrites a continuació i que les mateixes es tractaran amb el màxim respecte als principis establerts a la normativa de protecció de dades.

Recollim cookies?
LAURA TORRES MASBERNAT, en el seu web www.lauratm.com, utilitza galetes pròpies o bé d’empreses col·laboradores amb l’objecte de millorar i optimitzar l’experiència d’usuari. Per veure la llista de cookies utilitzades i recollides per LAURA TORRES MASBERNAT  aixi com el termini de conservació d’aquestes i els destinataris feu clic en el módul de cookies en la part inferior esquerra del nostre lloc web. Enllaç a la nostra política de cookies

Amb quina finalitat tractem les vostres dades?
LAURA TORRES MASBERNAT podrà tractar les seves dades personals per a les finalitats descrites a continuació sempre que vostè en consenteixi part o la totalitat:

* Donar resposta a consultes o peticions formulades a través del formulari de la web www.lauratm.com

Quant de temps es conservaran les meves dades?

LAURA TORRES MASBERNAT conservarà les seves dades personals el temps necessari per a les finalitats descrites més amunt. En cas que hi hagi una legislació que obligui LAURA TORRES MASBERNAT a conservar les seves dades personals, LAURA TORRES MASBERNAT conservarà les seves dades personals durant dit període addicional, però seran bloquejades i només es tractaran per garantir-ne la conservació. Finalitzats aquests terminis, les dades personals seran suprimides.

A qui passarem les vostres dades?
Per norma general, les vostres dades no es passaran a tercers si no comptem
amb el vostre consentiment exprés per a fer-ho. Per aconseguir les finalitats anteriorment esmentades, i només quan així sigui necessari, les seves dades personals es poden transmetre a:
a) Encarregats de tractament de LAURA TORRES MASBERNAT que hagin de processar les seves dades personals en relació amb la finalitat que es tracti, el que realitzaran segons les instruccions d’aquesta entitat i de conformitat amb la seva política de privadesa i qualsevol mesura de
seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi LAURA TORRES MASBERNAT.
b) Administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei i per a les finalitats que s’hi defineixin.
c) Altres destinataris: especificar.

Passarem les vostres dades a països fora d’Andorra?
Per norma general, les vostres dades aquí recollides no es transferiran fora d’Andorra. No obstant, en casos de cooperació internacional amb altres autoritats de protecció de dades, us demanarem el vostre consentiment per a aquestes transferències quan la base legitimadora del tractament sigui el vostre consentiment.

De quins drets disposeu?
En compliment de la LQPD i els seus reglaments de desenvolupament, LAURA TORRES MASBERNAT l’informa que disposa dels drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, portabilitat i oposició de les seves dades personals, reconeguts en l’esmentada normativa. Per tal d’exercir-los vostè haurà d’enviar una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu electrònic interiorisme@lauratm.com , on haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o un altre document nacional d’identitat per tal que LAURA TORRES MASBERNAT pugui comprovar la vostra identitat (les dades aquí adjuntades només es tractaran per la finalitat exclusiva de tramitar els vostres exercicis de drets i s’eliminaran immediatament un cop
complerta aquesta finalitat) Davant de qualsevol vulneració dels seus drets, especialment quan vostè no hagi obtingut satisfacció en el seu exercici, pot presentar una reclamació davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA). També pot obtenir més
informació sobre els drets que l’assisteixen dirigint-se a aquests organismes.

Puc retirar el meu consentiment?
El consentiment donat per a alguna finalitat específica, pot ser retirat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada. En aquests supòsits LAURA TORRES MASBERNAT deixarà de tractar les dades personals o, si s’escau, deixarà de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Amb quines mesures de seguretat protegirem les vostres dades?
LAURA TORRES MASBERNAT li garanteix que el tractament que portarà a terme de les seves dades personals està sotmès al més estricte deure de confidencialitat, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar-ne l’alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i/o accés no autoritzat.

Possibles canvis en la política de privadesa?
Aquesta política de privadesa és subjecta a eventuals canvis d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació d’aquesta Política de Privadesa li serà degudament notificada perquè vostè quedi informat dels canvis produïts i pugui atorgar el seu consentiment exprés a aquests canvis.