Que Faig

  • • Es realitza una entrevista per conèixer les necessitats de cada client i el seu projecte (sense compromís).
  • • Proposta y valoració d'honoraris d'interiorisme.
  • • Projecte: amidament, plànols de distribució, plànols d'instal•lacions, proposta de materials i acabats.
  • • Pressupostos: valoració de tots els treballs que s'han de dur a terme, determinant exactament el cost final d'obra.
  • • Direcció d'obra: tots els industrials contractats inicien els treballs pactats, coordinats per l'interiorista.
  • • Servei de Personal shopper per acabar de vestir i moblar l'espai fins al últim detall.

Una interiorista estudiarà amb detall les necessitats dels seus clients i les característiques de l’espai, per realitzar una bona distribució, duent a terme la direcció de tot el procés de treball, des de la idea inicial fins a l’execució del projecte.

L’interiorista coneix en profunditat el mercat de l’interiorisme i la decoració. Ningú millor, podrà assessorar-lo pel que fa a materials, acabats, equipaments, mobiliari i solucions constructives. L’interiorista tè la capacitat de convertir l’espai perquè el resultat sigui harmoniós i estètic. Que tot tingui sentit i que a nivell distributiu l’espai estigui pensat i adaptat a les necessitats del client.

El projecte d’interiorisme estarà sempre basat amb el pressupost del client. Tenim la capacitat de fer un projecte a mida i sense desviacions pressupostàries degudes a canvis per imprevistos. Amb l’interiorista el risc de no saber el cost final d’una obra no existeix, ja que en la fase projecte planifiquem tots els treballs que s’han de realitzar i els pressupostem, per posteriorment ser acceptats per la propietat abans de l’inici d’obra.

Un cop el projecte clar i els pressupostos acceptats per part de la propietat, s’inicien els treballs d’execucció de l’obra. Es fixa un inici i finalització dels treballs de rehabilitació, i l’interiorista s’ocupa de la coordinació de tots els industrials que han d’intervenir en el procés d’obra per dur a terme el projecte final, i obra acabada. La propietat rep feed-backs i assisteix a les reunions d’obra per veure l’evolució dels treballs, però amb la despreocupació d’haver de gestionar i coordinar tots els industrials, ja que aquesta feina cau en l’interiorista.